Gyventojų lankymo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

Kapčiamiesčio globos namų direktoriaus

2021 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-21/7

 

KAPČIAMIESČIO GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠAS

(COVID – 19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) GRĖSMĖS PREVENCIJOS TIKSLU)

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyventojų lankymo tvarkos aprašas (COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) grėsmės prevencijos tikslu) (toliau – aprašas) yra Kapčiamiesčio globos namų (toliau – globos namai) vidaus veiklos dokumentas, reglamentuojantis paslaugų gavėjų lankymą globos namuose, siekiant apsaugoti gyventojus nuo užsikrėtimo COVID-19 (koronaviruso infekcija).

2. Globos namuose lankyti gyventojus gali asmenys (toliau – lankytojai), kurie:

2.1. yra paskiepyti COVID-19 vakcina (pilnai skiepytas COVID-19 vakcinos 2 dozėmis (arba 1 vakcinos doze, jei skiepytas ,,Janssen“ vakcina) ir jei po pilnos COVID-19 vakcinacijos yra praėję ne mažiau nei 14 ir ne daugiau nei 180 dienų;

2.2. persirgę COVID-19 liga, jei COVID-19 liga sirgęs asmuo yra pasveikęs ir nuo susirgimo COVID-19 liga pradžios yra praėję ne daugiau nei 180 dienų.

3. Globos namuose gyventojai lankomi, kai:

3.1. yra paskiepyti COVID-19 vakcina (pilnai paskiepytas COVID-19 vakcinos 2 dozėmis (arba 1 vakcinos doze, jei skiepytas „Janssen“ vakcina) ir jei po pilnos COVID-19  vakcinacijos yra praėję ne mažiau nei 14 ir ne daugiau nei 180 dienų:

3.2. yra persirgę COVID-19 liga, jei COVID-19 liga sirgęs gyventojas yra pasveikęs ir nuo susirgimo COVID-19 liga pradžios yra praėję ne daugiau nei 180 dienų.

4. Globos namuose gyventojai nelankomi, kai

4.1. turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimo požymių;

4.2. yra paskiepyti COVID-19 vakcina ir jei po pilnos COVID-19 vakcinacijos yra praėję daugiau nei 180 dienų;

4.3. yra persirgę COVID-19 liga, jei COVID-19 liga sirgęs paslaugų gavėjas yra pasveikęs ir nuo susirgimo COVID-19 liga pradžios yra praėję daugiau nei 180 dienų.

5. Globos namų gyventojai su visais jo pageidaujamais asmenimis gali pasimatyti šiame aprašyme nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai tie pasimatymai gali kelti pavojų jo ar kitų globos namų gyventojų sveikatai ir saugumui.

6. Lankytojai gyventojais gali susitikti tam skirtose vietose (patalpose, lauko terasose).

7. Kambaryje paslaugų gavėją lankyti galima tuomet, kai paslaugų gavėjas kambaryje gyvena vienas.

8. Lankytojai globos namų gyventojus lankyti gali kasdien nuo 11.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.30 val. iki 17.00 val.

9. Lankytojai gali atvykti 1 kartą per savaitę, tik suderintu laiku.

10. Lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min.

11. Paslaugų gavėją tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas lankytojas.

12. Lankyti gyventojus leidžiama tik vizito datą ir laiką suderinus iš anksto darbo dienomis.

 

II SKYRIUS

GYVENTOJŲ LANKYMO TVARKA

 

 

13. Lankytojas, pageidaujantis aplankyti globos namų gyventoją, vizito datą ir laiką bei pateikdamas reikalingus dokumentus vizitui, suderina su globos namų socialinio darbo vadovu, tel. (8-620 25880) ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki atvykimo.

14. Lankytojas vizitą derinančiam socialinio darbo padalinio vadovui pateikia reikalingą informaciją: paslaugų gavėjo, kurį nori aplankyti pavardę, savo vardą pavardę ir kontaktinio telefono numerį, kuriuo būtų galima susisiekti, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir informaciją, kad turi lankytojo teisę į švelnesnes karantino režimo priemones.

15. Lankytoją sutinka darbuotojas ir palydi lankytoją į susitikimo su gyventoju vietą.

15.1. Lankytojas pateikia dokumentą patvirtinantį:

15.1.1. kad yra paskiepytas: skiepijimą COVID -19 vakcina atlikusios įstaigos išduoto lapelio kopiją arba šeimos gydytojo išduotą pažymą, arba išrašo iš e-sveikatos kopiją arba tiesiogiai prisijungęs prie Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS).

15.1.2. kad persirgo: šeimos gydytojo išduotą pažymą arba išrašo iš e-sveikatos kopiją apie teigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo) rezultatus.

17. Prie įėjimo į susitikimo vietą suprantamai lankytojui globos namai pateikia informaciją apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), apie tai, kad į globos namus neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

18. Lankytojui, prieš susitikimą su gyventoju, pamatuojama kūno temperatūra, kuri negali būti aukštesnė kaip 37,0° C. Nustačius aukštesnę kūno temperatūrą, lankytojas į globos namus neįleidžiamas.

19. Vizito metu lankytojas:

19.1. privalo nusivilkti lauko drabužius (paltą, striukę ar kt.), jeigu vizitas vyksta patalpose;

19.2. dėvėti kvėpavimo takus ir burną dengiančią asmeninės apsaugos priemonę (veido kaukę arba respiratorių);

19.3. dezinfekuoti rankas;

19.4. neturėti tiesioginio kontakto (apsikabinimų, rankos paspaudimų ir kt.) su gyventoju;

19.5. bendraujant išlaikyti saugų 1 metrų atstumą;

19.6. perduoti gyventojui nedraudžiamus maisto produktus ir daiktus, tačiau jie privalo atitikti teisės aktais nustatytus kokybės ir įpakavimo reikalavimus:

19.6.1. maisto produktų galiojimo terminas privalo būti nepasibaigęs;

19.6.2. daiktai privalo būti gamintojo pakuotėje arba kiekvienas produktas/daiktas įpakuotas atskirai polietileniniame maišelyje.

20. Tarp lankytojų vizitų privaloma išlaikyti 30 min. laiko tarpą.

21. Patalpos, kuriose vyko susitikimas, po kiekvieno vizito vėdinamos ir dezinfekuojamos.

 

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Globos namuose lankytojai privalo laikytis šiame Apraše nustatytos tvarkos ir teisės aktais nustatytų viešosios tvarkos elgesio, higienos, saugaus atstumo reikalavimų.

23. Lankytojams draudžiama išvesti ir išsivežti globos namų gyventojus už globos namų ribų be socialinio darbuotojo ar globos namų Sveikatos priežiūros padalinio slaugytojo sutikimo.

25. Už šio Aprašo pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę reikalavimams, paprašomi palikti globos namų patalpas ar teritoriją.

26. Planuojant vizitus surinkta informacija saugoma 30 dienų, po to sunaikinama. Už informacijos saugojimą ir sunaikinimą atsakingas Kapčiamiesčio globos namų socialinio darbo padalinio vadovas.

—————————————————————————

1,2% parama

Paremkite Kapčiamiesčio globos namus Norėdami paremti mūsų įstaigą 1.2% nuo […]

Daugiau

Rėmėjai

Kontaktai

KAPČIAMIESČIO GLOBOS NAMAI

 

Vytauto g. 11, Kapčiamiestis, Lazdijų raj.
Tel. 8 318  431 26
Mob.tel.8 646 26188
El.p. gerumonamai@gmail.com

 

Įmonės kodas 190878283